Utbildning

Det finns idag endast en grupp legitimerade kiropraktorer i Sverige med internationellt godkänd akademisk utbildning - LKR.
En kiropraktorutbildning tar minimum sex år (fem år på universitet och ett år allmäntjänstgöring). Utbildningen representerar en akademisk kompetensnivå som motsvarar andra långa yrkesutbildningar inom hälso- och sjukvård som tex läkare och tandläkare. Kiropraktorn har en hög yrkesspecialisering inom hälsa och sjukdom i rörelseapparaten samt nervsystemet och har därtill mycket goda röntgenkunskaper.
Kiropraktor är välintegrerad i samhället och hänvisar patienten vidare när annan vård anses nödvändig för att gynna patientens välmående.
Om du är intresserad av kiropraktorutbildningen rekommenderar vi dig att söka mer information på Syddansk universitetets hemsida www.sdu.dk.