Priser

Kiropraktik

Förstagångsbesök (30 min): 620kr (per 24-04-01 670kr)
Ej avbokad tid 420kr (per 24-04-01 470kr)

Återbesök (15 min): 480kr (per 24-04-01 510kr)
Ej avbokad tid 280kr (per 24-04-01 310kr)

Nybesök efter 1 års
uppehåll eller nytt problem
som kräver ny undersökning (30 min): 620kr (per 24-04-01 670kr).
Ej avbokad tid 420kr (per 24-04-01 470kr)

Stötvågsbehandling

Förstagångsbesök (30 min): 620kr (per 24-04-01 670kr)
Ej avbokad tid 420kr (per 24-04-01 470kr)

Återbesök (15 min): 480kr (per 24-04-01 510kr)
Ej avbokad tid 280kr (per 24-04-01 310kr)

Avbokningspolicy Kiropraktor

Då vi önskar att hjälpa så många patienter som möjligt, ber vi er uppmärksamma att ej avbokad tid debiteras enligt ovanstående.
Avbokning skall ske senast 12 tim innan avtalad tid.
Vid inbetalning av ej avbokad tid/skuld, vänligen uppge för -och efternamn till bg SEB 770-2681 eller Swisha till 123 296 60 00.

Inbetalda belopp tillgodo

Vi vill göra er uppmärksamma på att dessa belopp utlöper och tillfaller Kiropraktisk klinik Höganäs 1 år efter inbetalat datum.