Avdrag för kiropraktisk behandling kan ske på följande sätt:

Företagshälsovård

Att prioritera sina anställdas hälsa genom att agera tidigt kan förebygga framtida sjukskrivningar. En välmående personal skapar också bättre förutsättningar för företagets lönsamhet och effektivitet.

Förmånen "Förebyggande behandling och rehabilitering" är skatte- och avgiftsfri. All arbetslivsinriktad rehabilitering som arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skatte- och avgiftsfri.

Dessutom kan arbetsgivare få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om arbetsgivare kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte, men arbetsgivaren ska göra en individuell bedömning av den anställde och visa behovet och syftet med behandlingen.

Några exempel på behandling är behandling hos kiropraktor, sjukgymnast eller naprapat samt samtalsstöd. Det kan också röra sig om förebyggande åtgärder i form av föreläsningar och rådgivning.

Det här är ett bra sätt för arbetsgivare att skapa förutsättningar för att en anställd snabbt ska kunna komma tillbaka till arbete eller, om sådan risk finns, förebygga eventuell sjukskrivning.

Du kan läsa mer på nedanstående länkar:
https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/halsoochsjukvard.4.3016b5d91791bf54679186d.html?q=f%C3%B6rm%C3%A5n+f%C3%B6rebyggande+behandling+och+rehabilitering

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324000.html

Bruttolöneavdrag

Efter överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd kan en arbetsgivaren göra ett bruttolöneavdrag på den anställdas utgift för kiropraktorbehandling. Den anställde står då för kostnaden själv, men till ett förmånligare pris eftersom det dras från obeskattade medel. Detta är helt fritt från förmånsbeskattning.

Friskvård

Enligt skatteverket ingår massage och motion i det traditionella friskvårdsbidraget. Dessa aktiviteter är momsbelagda och utförs av icke-legitimerad personal. Behandling hos Kiropraktor är momsbefriat då det utförs av en legitimerad vårdgivare, (likt vård från läkare, optiker, barnorska etc). Vård utförda av dessa arbetsgrupper klassas inte som friskvård utan hälso- och sjukvård.

Kontakta oss på Kiropraktisk Klinik Höganäs på 070 38 39 556 om du har frågor eller önskar mer information.