Kiropraktisk behandling

Huvudmålsättningen vid kiropraktorbehandling är att återställa normal led-, muskel- och nerv funktion och därmed främja läkning, hälsa och livskvalitet. Vid behandlingen läggs stor vikt vid att se patienten ur ett helhetsperspektiv. Behandlingen är alltid individanpassad. Kiropraktorn använder huvudsakligen händerna i själva behandlingen men använder även andra metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler och nervsystem.
• Specifik ledbehandling/justering
• Muskulära tekniker
• Neurologiska tekniker
• Råd och vägledning

Målet med behandlingen

Vårt mål som kiropraktorer är att finna orsaken till problemen och återvinna optimala funktionen, inte bara kortvarig smärtlindring. Smärtlindring inträder som regel innan återvunnen funktion, så enbart smärta kan inte användas till att avgöra om problemet är löst.

Vi kiropraktorer behandlar människor i alla åldrar; dvs spädbarn, barn, tonåringar, vuxna och seniorer. Vi människor utsätts för olika problem i olika faser av livet och på grund av det kan vi behöva söka hjälp i alla åldrar. Den kiropraktiska behandlingen anpassas efter ålder och förutsättningar.

Ledfrigörande behandling

Den huvudsakliga behandlingsmetoden är justering, där en låst led frigörs med en snabb och precis rörelse. Denna snabba och passiva töjning av strukturerna omkring leden, medför en omedelbar reflektorisk avslappning av överspänd, djup muskulatur som hindrat leden att röra sig normalt. Samtidigt separeras ledytorna och ett klickljud uppstår ofta, men inte alltid. I de olika kiropraktiska behandlingsmetoderna eftersträvas hög specificitet för bästa möjlighet att isolera involverad led och tillhörande muskulatur. Behandlingen har oftast en omedelbar neurofysiologisk verkan i form av smärtdämpning och är sällan förenad med smärta.