Förebyggande är viktigt

En funktionstörning i led, muskel eller nervsystem behöver inte ge omedelbar smärta utan utvecklas och förvärras typiskt över tid. Av den anledningen väljer många patienter att besöka sin kiropraktor regelbundet i förebyggande syfte, även om de inte har smärtor eller andra symtom här och nu. Patienter som väljer förebyggande behandling återger att de känner att det gör en skillnad. De bibehåller en bättre rörlighet och funktion samt får bättre livskvalitet.