Första besöket

Vid det första besöket ber vi om din sjukhistoria, genomgår dina besvär och företar en grundlig undersökning.

Undersökningen består bl.a. av ortopediska och neurologiska tester samt kiropraktiska undersökningsmetoder vars föremål är att värdera rörligheten i kroppens leder, kartlägga ändrade rörelsemönster och muskelspänningar och bedöma eventuella svullnader och skador.

Liksom övriga primärvårdsgivare (läkare och tandläkare) ställer din kiropraktor en diagnos och använder sig av ICD-10 koder (internationella diagnoskoder) för att säkerställa genomgående hög kvalitet i din journal.

Bedömer din kiropraktor att dina besvär kan avhjälpas med kiropraktik, informeras du om den behandlingsplan som rekommenderas och de behandlingsalternativ som föreligger. Valet av behandlingsteknik anpassas efter dig som individ. Om dina besvär inte lämpar sig för kiropraktorbehandling och du behöver undersökas ytterligare eller hänvisas till annan vårdgivare, hjälper vi dig vidare till rätt instans.