Stötvågsbehandling

Historia

Historiskt sett introducerades stötvågsbehandling i sjukvården på 1980 -talet i Tyskland. Då sprängdes den första njurstenen med hjälp av behandlingsmetoden. Behandlingen av njursten krävde tidigare ett kirurgiskt ingrepp med relativt lång eftervård. Idag är stötvågsbehandling förstahandsvalet. Under 1990 -talet utvecklades metoden ytterligare och vann mark inom det muskuloskeletala området. De goda behandlingsresultaten i kombination med dess relativt låga pris har ökat spridningen av behandlingsmetoden kraftigt de senaste 15 åren och vetenskapen stöder idag stötvågsbehandling vid en rad olika skador för att förbättra eller eliminera smärta- och sjukdomstillstånd i ben, muskler, senor och senfästen.