Stötvågsbehandling

Vad får inte behandlas

Antiinflammatorisk medicin skall inte ha intagits de senaste 5 dagarna före behandling samt inte under pågående eller direkt efter avslutad behandling. Vi rekommenderar även att du avstår från mer intensiv fysisk aktivitet som belastar den behandlade vävnaden det närmaste dygnet efter behandling. Man bör heller inte samtidigt genomgå någon parallell behandling, i synnerhet inte kortisoninjektion, antiinflammatorisk eller blodförtunnande medicinering. Personer med hjärtbesvär, ökad blödningstendens, har cancer eller är gravida skall inte behandlas med stötvåg.