Vår persondatapolitik

Hur hanterar vi dina uppgifter

Dina uppgifter lagras i vårt journalsystem som är tillgängligt för våra anställda.
Receptionisterna behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna bistå med bokningar/avbokningar, svara på frågor och för att kunna kontakta er vid bokningsändringar. Uppgifterna underlättar för er tidsbokning hos oss, för att vi ska kunna registrera när du varit hos oss och när du har din kommande tid. Likaså är din betalningshistorik kopplad till det datum du besökt oss. Dina kontaktuppgifter sparar vi så länge du vill att vi ska tillhandahålla dem. Övriga personuppgifter rörande din hälsa behandlas av din kiropraktor och journalförs vid varje besök. Din journal har vi plikt att uppbevara i 10 år, efter senaste besök, enligt PDL. Lagring och transmission till backup av personuppgifter sker i krypterad form.