Vår persondatapolitik

Vad använder vi inte era personuppgifter till

Vi kommunicerar inte ut nyhetsbrev med information eller erbjudanden utan ert samtycke härtill. Vi bedriver ingen riktad marknadsföring till dig personligen via sociala medier. Utan vi finns som informationskanal som du som patient kan välja att följa och ta del av på eget initiativ.