Stötvågsbehandling

Vad är det

Stötvågsbehandling är en snabb, verkningsfull och väl dokumenterad behandlingsmetod som ger bevisad effekt på en mängd långdragna besvär i kroppens senor och muskler.

Senar tids forskning visar på mycket goda resultat, 65%-95% förbättring, vid behandling av besvär som hälsporre, benhinneinflammation, trochanterit, löparknä, hopparknä, hälseneinflammation, tennis- och golfarmbåge, axeltendinit, kalkaxel mm.

Stötvågsbehandling är alltså en effektivt och säker behandlingsform för kroniska tillstånd och behandlingsmetoden rekommenderas därför som ett alternativ till invasiv behandling som kortisoninjektioner och kirurgiska ingrepp.

Här på kliniken utförs undersökning och behandling av Leg. Kiropraktorer med 5 årig universitetsutbildning. Innan behandlingen påbörjas upptas anamnes/sjukhistoria där patienten får berätta om sina besvär. Därefter görs en noggrann undersökning för att säkerställa diagnos och skadelokalisation.