Vår persondatapolitik

Hur säkrar vi behandlingen av dina personuppgifter

Vi har alltid haft en hög säkerhet här på kliniken avseende hanteringen av dina personuppgifter, då vi följt och arbetat i enlighet med PDL. I och med GDPR har vi vidtagit ytterligare tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppdatera våra system och säkra behandlingen av dina patientuppgifter. Kontakta dataansvarig på kliniken vid ytterligare frågor.