Stötvågsbehandling

Hur fungar det

Vår stötvågsutrustning, Masterpuls MP 100 Ultra, kommer från Storz Medical och sätter en ny standard inom radiell stötvågsbehandling. Metoden som används kallas för "radial extracorporeal shock wave therapy", och förkortas rESWT. I apparatens basenhet finns en kompressor som genererar så kallad pneumatisk energi (tryckluft) vilken överförs via en löpande kula till ett munstycke/applikator som genererar stötvågor ner mot den skadade vävnaden. Stötvågornas frekvens och kraft anpassas efter diagnos och individ. Ett kontaktgel mellan hud och applikator används för att underlätta spridningen av impulserna/slagen.

Stötvågorna ökar blodcirkulationen och den metaboliska aktiviteten i vävnaden som aktiverar immunförsvaret och kroppens egna läkningssystem. Det finns forskning som menar att effekten även kan bero på nedbrytning av så kallad neovaskularisering.
Vid långvariga senbesvär, har man funnit nybildning/inväxt av blodkärl och nervändar som normalt inte skall finnas där. Något som verkar kunna bidra till kroniska besvär. En reducering av dessa kärl har påvisats vid behandling med stötvågor. Vid besvär med så kallad kalkinfällning i en muskelsena, har man kunnat visa att stötvågorna bryter ned kalket, som då kan föras bort via naturlig väg.