Vad är kiropraktik?


Kiropraktik är ett verksamhetsområde för diagnostisering, behandling och förebyggande av funktionsstörningar i rörelseapparaten.

Kiropraktisk teori utgår från att störningar i en leds rörlighet påverkar nervsystemet negativt antingen vid ändrad kontroll och/eller smärta.

Som kiropraktorer är vi specialister i diagnosticering, behandling och förebyggande av störningar i kroppens leder, muskler och deras påverkan på nervsystemet.

Vårt mål som kiropraktorer är att optimera ryggens rörlighet och funktion, avlägsna stress på nervsystemet och härigenom uppnå optimal livskvalitet för våra patienter.