Samtalsterapeut


Susanne Landgren, KBT-terapeut, iProcess i Skåne AB.

Jag bedriver samtalsterapi, coachsamtal och friskvård, enskilt och i grupp och är medlem i sfKBT-Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier. Min utbildning som KBT-terapeut har jag gått hos Bergströms Kunskapsföretag i Malmö vilket är en grundläggande psykoterapiutbildning med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning, auktoriserad av sfKBT. Under utbildningstiden genomgick jag också 20 timmars egenterapi hos legitimerad psykoterapeut. Har även flertalet vidareutbildningar inom KBT och Mindfulness/Medveten närvaro, samt en DBT-intensive utbildning genom PsykologEM, Elisabeth Malmqvist och Alan E. Fruzetti (DBT är en terapiform som är vidareutvecklad ur KBT-metoden, specifikt utformad för utmaningar i att balansera känslor). För att säkerställa evidens och vidareutveckling i KBT-metoden erhåller jag kontinuerligt extern handledning av legitimerad psykoterapeut-KBT.

Det som driver mig i mitt arbete är att skapa förutsättningar för att personer ska känna tilltro till sin egen förmåga och därigenom uppleva större trygghet i de processer som är en ständig del av varje människas liv.