Priser

Kiropraktik

Förstagångsbesök (30 min): 580kr. Ej avbokad tid 380kr
Återbesök (15 min): 440kr. Ej avbokad tid 220kr

Nybesök efter 1 års
uppehåll eller nytt problem
som kräver ny undersökning (30 min): 580kr. Ej avbokad tid 380kr

Stötvågsbehandling

Förstagångsbesök (30 min): 580kr. Ej avbokad tid 380kr
Återbesök (15 min): 480kr. Ej avbokad tid 280kr

Massage

Massage (30min): 450 kr. Ej avbokad tid 450 kr
Massage (45min): 570 kr. Ej avbokad tid 570 kr
Massage (60min): 690 kr. Ej avbokad tid 690 kr

Samtalsterapi

Konsultationsmöte (30min): 150 kr.
Individuellt möte (45 min): 675 kr.
Föreläsningar/handledning enligt offert
Grupper Separat info för startdatum och priser, se www.iprocess.se

Avbokningspolicy Leg. Kiropraktor

Då vi önskar att hjälpa så många patienter som möjligt, ber vi er uppmärksamma att ej avbokad tid debiteras enligt ovanstående.
Avbokning skall ske senast 5 tim innan avtalad tid.
Vid inbetalning av ej avbokad tid/skuld, vänligen uppge för -och efternamn till bg SEB 770-2681 eller Swisha till 123 296 60 00.

Inbetalda belopp tillgodo

Vi vill göra er uppmärksamma på att dessa belopp utlöper och tillfaller Kiropraktisk klinik Höganäs 1 år efter inbetalat datum.