Priser

Kiropraktik


Förstagångsbesök (45min): 550 kr. Ej avbokad tid 300 kr
Återbesök (15min): 380 kr. Ej avbokad tid 200 kr

Nybesök efter 1 års
uppehåll el. nytt problem
som kräver ny underökning (30min): 550 kr. Ej avbokad tid 300 kr

Massage


Massage (30min): 440 kr. Ej avbokad tid 440 kr
Massage (45min): 550 kr. Ej avbokad tid 550 kr
Massage (60min): 660 kr. Ej avbokad tid 660 kr

Avbokningspolicy

Då vi önskar att hjälpa så många patienter som möjligt, ber vi er uppmärksamma att ej avbokad tid debiteras enligt ovanstående.
Avbokning skall ske senast 5 tim innan avtalad tid.

Inbetalda belopp tillgodo

Vi vill göra er uppmärksamma på att dessa belopp utlöper och tillfaller Kiropraktisk klinik Höganäs 1 år efter inbetalat datum.