Priser

Kiropraktik


Föratagångsbesök (45 min): 550kr. Ej avbokad tid 350kr
Återbesök (15 min): 420kr. Ej avbokad tid 220kr

Nybesök efter 1 års
uppehåll eller nytt problem
som kräver ny undersökning (30 min): 550kr. Ej avbokad tid 350kr.

Vid inbetalning av ej avbokad tid eller skuld, vänligen gör inbetalningen till SEB
BG 770-2681. Var god uppge ditt för- och efternamn.

Massage


Massage (30min): 440 kr. Ej avbokad tid 440 kr
Massage (45min): 550 kr. Ej avbokad tid 550 kr
Massage (60min): 660 kr. Ej avbokad tid 660 kr

Avbokningspolicy

Då vi önskar att hjälpa så många patienter som möjligt, ber vi er uppmärksamma att ej avbokad tid debiteras enligt ovanstående.
Avbokning skall ske senast 5 tim innan avtalad tid.

Inbetalda belopp tillgodo

Vi vill göra er uppmärksamma på att dessa belopp utlöper och tillfaller Kiropraktisk klinik Höganäs 1 år efter inbetalat datum.