Kiropraktikens historia


Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder att behandla med händerna.

Kiropraktikens histora började 1895, då dess grundare D.D.Palmer (1845-1914) satte ryggradens funktion i samband med nervsystemet. Han utvecklade ett system, som sedan har utvecklats vidare till att bli den tredje största primärvårdgruppen i västvärlden efter läkare och tandläkare.

Idag utbildas skandinaviska kiropraktorer huvudsakligen på Syddansk Universitet i Odense i Danmark, i England eller i U.S.A.

En Kiropraktor genomgår en 5-årig akademisk universitetsutbildning och en 1-årig AT-tjänstgöring innan legitimation uppnås. Legitimation erhålls av Socialstyrelsen.