Hur fungerar kiropraktik?


Kroppen fungerar som en helhet med nervsystemet som styr och koordinerar alla funktioner

Nervsystemet består av din hjärna, din ryggmärg och alla dina nerver. Nerverna ger besked till alla organ i kroppen om vad de skall göra.

Ryggradens funktion är att skydda ditt nervsystem (ryggmärg och nervrötter), precis som ditt skallben skyddar din hjärna.

Om ryggraden på grund av en uppstådd störning i en eller flera ryggkotors rörlighet inte fungerar optimalt kan nervsystemet påverkas negativt, då ryggraden plötsligt inte längre ger det bästa skyddet utan snarare irriterar nervsystemet.

Det är viktigt att undersöka hela ryggraden och behandla de ställen där den inte fungerar optimalt. Detta är orsaken till, att du ibland blir behandlad på andra ställen än där du har ont.

Problem i ryggraden kan påverka kommunikationen mellan hjärna och kropp och kan även ge lidande som normalt inte sätts i samband med rygg och nacke.


Klicka på bilden för att se sambandet mellan nervsystemet, ryggraden och kroppens funktioner.