Första besöket

Vid det första besöket ber vi om din sjukhistoria, genomgår dina besvär och företar en grundlig undersökning.

Undersökningen består bl.a. av ortopediska och neurologiska undersökningar samt kiropraktiska undersökningsmetoder vars föremål är att värdera rörligheten i kroppens leder, kartlägga ändrade rörelsemönster och muskelspänningar och bedöma eventuella svullnader och skador.

Liksom övriga primärvårdsgivare (läkare och tandläkare) ställer din kiropraktor en diagnos och använder sig av ICD-10 koder (internationella diagnoskoder) för att säkerställa genomgående hög kvalitet i din journal.

Bedömer din kiropraktor att dina besvär kan avhjälpas med kiropraktik, informeras du om den behandlingsplan som rekommenderas. Såvida du behöver undersökas ytterligare eller hänvisas till annan vårdgivare om dina besvär inte lämpar sig för kiropraktisk behandling, hjälper vi dig vidare till rätt instans.

Om din kiropraktor bedömer att dina besvär kan avhjälpas med kiropraktisk behandling, kommer du att informeras om de behandlingsalternativ som föreligger. Valet av behandlingsteknik anpassas efter dig som individ.