Förebyggande är viktigt

En funktionstörning av en led behöver inte ge smärta eller andra symtom. Därför kan du även uppsöka din kiropraktor utan att du upplever smärta eller andra symtom, precis som du söker en tandläkare utan att du har ont i en tand eller din mekaniker, som kollar din bil, även om din bil går att kör.

Många patienter väljer att kolla ryggen regelbundet även om de inte har smärtor eller andra symtom. De känner att det gör en skillnad, att de bibehåller en bättre rörlighet och funktion.

Det är viktigt att undersöka barn så tidigt som möjligt för att undvika att eventuella småskavanker utvecklar sig till större problem senare. Barn kan t. ex. få deras första förskjutning av en ryggkota vid födseln, då det även vid normal födsel dras kraftigt i barnets huvud och nacke. Normalt blir barn och unga snabbt bra igen efter fåtal behandlingar.


Det är viktigt att få undersökt en smärta första gången du upplever den, även om den försvinner igen. Det kan vara ett tecken på ett underliggande problem, som obehandlat kan utveckla sig ytterligare.