KBT

Vad är det

KBT står för kognitiv beteendeterapi och går ut på att förändra tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i ditt liv. Det behövs alltid en bedömning om behandlingen passar för dig, innan du påbörjar den. Bedömningen sker vanligtvis vid ett vårdbesök. Ibland kan besöket ske via videosamtal.

Vad går det ut på

KBT behandling syftar till att du ska kunna förändra din vardag och må bättre på sikt. Under behandlingens gång får du uppgifter och övningar som du utför på egen hand.

Vad kan behandlas

KBT är en terapiform som kan hjälpa vid exempelvis sömnsvårigheter, nedstämdhet, stress och ångest. Andra problem som också med fördel kan behandlas är depression, fobier och kriser av olika art. Det är heller inte ovanligt att ta hjälp av den här terapiformen vid viktminskning och nikotinavvänjning.